Lukostřelba Kassai


Luky / Hunské


Hunské


Hunové představovali kočovný kmen či kmenový svaz, původem z Asie (Dálný východ), který se podílel na stěhování národů a výrazně přispěl k zániku Západořímské říše. Mluvili nejspíše altajskými jazyky a předpokládá se, že zahrnovali turecké, mongolské a ugrofinské kmeny, ale také některá europoidní etnika.

Ačkoliv víme, že Hunové přišli z Asie, dodnes není úplně jisté, odkud přesně pocházejí. Někteří historikové považují za pravlast tohoto bojovného kmene Korejský poloostrov, jiní tvrdí, že jde o onen národ, který zmiňují Číňané jako nájezdníky z Mongolska, kvůli nimž byla zřejmě také budována Velká čínská zeď. Okolo roku 100 př. n. l. se přesunuli do míst střední Asie, odtud se ve 2. století přesunuli dále na západ (údajně protože tamější prameny vyschly) do oblasti, kde žili Alani, které nakonec okolo roku 370 porazili. Nedlouho potom porazili i Góty a roku 395 vyplenili Balkán. Tak začala jejich expanze do Evropy. Největší moci Hunové dosáhli pod vedením Attily. Za jeho vlády jejich říše zahrnovala území od Volhy až k římským hranicím na Rýnu. Po jeho smrti se však říše rozpadla a její území obsadily germánské kmeny, které předtím byly v hunském područí.

Více na serveru wikipedia.org »

Hunský luk "Jelen"

V kategorii: Luky » Hunské

5670 Kč bez DPH

Detail zboží »

Asymetrický laminovaný hunský luk "Sokol I"

V kategorii: Luky » Hunské

7290 Kč bez DPH

Detail zboží »

Asymetrický laminovaný hunský luk "Sokol II"

V kategorii: Luky » Hunské

6615 Kč bez DPH

Detail zboží »

Asymetrický laminovaný hunský luk "Sokol III"

V kategorii: Luky » Hunské

6615 Kč bez DPH

Detail zboží »

Asymetrický laminovaný hunský luk "Sokol I light"

V kategorii: Luky » Hunské

8910 Kč bez DPH

Detail zboží »

Asymetrický laminovaný hunský luk "Sokol II light"

V kategorii: Luky » Hunské

8100 Kč bez DPH

Detail zboží »

Asymetrický laminovaný hunský luk "Sokol III Light"

V kategorii: Luky » Hunské

8100 Kč bez DPH

Detail zboží »