Lukostřelba Kassai


Luky / Skythské


Skythové


Skythové, taktéž Skýtové, (řecky Σκύθαι) je souhrnné pojmenování pro příslušníky kočovných kmenů íránského původu, obývajících ve starověku značnou část východní Evropy, přibližně území dnešní Ukrajiny a Ruska, popřípadě dalších států.

Podle některých zdrojů přišli Skythové do tohoto prostoru z Asie, odkud byli vypuzeni jinou skupinou kmenů. Do 6. století př. n. l. ovládali Skythové také část severního Íránu. V oblasti severně od Černého moře vytvořili Skythové silný kmenový svaz, který zahrnoval i kmeny usídlené zde již dříve. Toto území, které podle některých pozdějších antických a středověkých zdrojů označovalo celou východní Evropu, se nazývalo Skythie (řec. Skythiá).

Od 6. století př. n. l. představovali Skythové značnou vojensko-politickou sílu, v 6./5. stol. př. n. l. tak Skythové pronikli ke Karpatům a do Sedmihradska, porazili Peršany. Později byli sami poraženi Thráky.

V čele vojenského svazu byl kmen tzv. královských Skythů, tvořící jádro skythské populace. V polovině 4. stol. př. n. l. se na severním Krymu a při dolním Dněpru vytvořilo tzv. skythské království, jehož pozdějším centrem se stalo krymské město Neapol. Ve 4. stol. př. n. l. se většiny Skythie zmocnila nová skupina kmenů - Sarmaté. Ke konci 1. tisíciletí př. n. l. tak zůstalo v moci Skythů zhruba jen území skythského království. Skythové však nadále podnikali vojenské výpravy zaměřené zvláště proti řeckým obchodním osadám v severním Černomoří. Konflikty Skythové později vyvolávali i s římskými legiemi, zvláště pak na Krymu. V průběhu stěhování národů ve 3. století n. l. byla skythská moc vyvrácena Góty a následně Huny.

Více na serveru wikipedia.org »

Skythský luk "Poník I"

V kategorii: Luky » Skythské

1620 Kč bez DPH

Detail zboží »

Skythský luk "Poník II"

V kategorii: Luky » Skythské

1670 Kč bez DPH

Detail zboží »

Skythský luk "Poník III"

V kategorii: Luky » Skythské

1720 Kč bez DPH

Detail zboží »